วิชาเลือกม.4 Desktop Author

คุณสมบัติของ desktop author

ผลงานเป็นได้ทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ .exe สื่อออนไลน์ .html + .dnl ที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ แต่การเรียกดูจำเป็นต้องติดตั้ง DNL Reader ก่อนจึงจะแสดงผลได้ และ Screen Saver (.scr) สำหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง

การเก็บคะแนน

1. สรุปรูปเล่มรายงาน+งานกลุ่มกลุ่มละ 2 คน(e-book 1เล่ม)            50  คะแนน

2. สอบกลางภาค(ปรนัย อ่านสอบจากเว็บ 1-6)                                     20  คะแนน

3. สอบปลายภาค (ปรนัย อ่านสอบจากเว็บ 7-12)                                 30  คะแนน

เนื้อหาบทเรียน

1. ส่วนประกอบของโปรแกรม desktop author

2. การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น (book properties)

3. การแบ่งหน้ากระดาษ

4. การแทรกภาพหน้าปกและกำหนดให้โปร่งใส

5. การเพิ่มหน้ากระดาษ

6. การแทรกข้อความลงในหนังสืออิเล็คทรอนิกส์

7. การแทรกรูปภาพลงในหนังสืออิเล็คทรอนิกส์

8. การแทรกปุ่ม buttons และสร้างเชื่อมโยง

9. การเชื่อมโยงหน้าสารบัญ

10.การสร้างแบบทดสอบด้วย desktop author

11.การบันทึกไฟล์หนังสืออิเล็คทรอนิกส์

12.การบีบอัดไฟล์งานเพื่อเผยแพร่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: