การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.6

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาระบบเครือข่าย

     ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนตามหัวข้อด้านล่างนี้ เพื่อใช้ประกอบการทำแบบฝึกหัด

Advertisements

30 ความเห็น (+add yours?)

 1. นายอนันตชัย แสงกุดเลาะ ม.6/2 เลขที่7
  พ.ย. 16, 2011 @ 10:20:05

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.เสียบบูตย์เข้าไปในสายแลนแล้วก็ตัดประมาน1.5 ซ.ม.ตัดเบาๆระวังคัดเตอร์ไปปาดสายข้างในจะเห็นว่าสายแลนจะเป็นคู่ๆแล้วตัดเชือกออกโดยเรียงสายแลนให้เป็น ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาน น้ำตาน แล้วก็รูดให้สายตรงๆให้เราตัดจากตัวปลายประมาน 1 ซ.ม.ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดแล้วนำเข้าครีมย้ำสายโดยจะมีที่เข้าสายหัวแลนโดยเฉพาะแล้วก็นำหัวแลนเข้าให้เสียงดังกึดแล้วก็บีบให้เต็มที่ตัวแกลนทองแดงก็จะทะรุข้างในแล้วก็รูดบูตย์มาคุมหัวสายแลนแล้วก็เป็นอันเสร็จคับ

  ตอบกลับ

 2. น.สวิภาวดี ทองเกิด ม.6/2
  พ.ย. 16, 2011 @ 10:20:08

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์1.สายแลน 2.คัตเตอร์ 3.คีมตัด 4.บูด 5.คีมย้ำสาย
  วิถีทำ ตัดสายบูดประมาณ1.5ซมโดยใช้คัตเตอร์ตัดอย่างเบาๆและระวังอย่าให้สายข้างในขาดแล้วเรียงสีให้ถูกต้องตามสีขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาลเมื่อจับคู่เสร็จแล้วก็จัดสายให้ตรงแล้วตัดออกให้เหลือ1ซม.แล้วนำบูดใส่สายแลนและนำหัวแลนเข้ามาใส่ให้มิดสายแลนแล้วใช้คีมนีบหัวแลนให้ติดกับสายแลนให้แน่น

  ตอบกลับ

 3. นางสาวนัยนา สมชัย ม. 6/2
  พ.ย. 16, 2011 @ 10:20:30

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1.สายแลน 2.คีมย้ำสาย 3.คัตเตอร์ 4.บูต 5.คีมตัด
  วิธีทำ 1.ใส่บูตแคมเข้าในสายแลนแล้วตัดประมาณ1.5เซนติเมตร 2.ตัดเปลือกนอกออกห้ามให้สายแลนข้างในขาด 3.เข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้อง เริ่มด้วย ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4.ลูดสายให้ตรงๆแล้วตัดประมาณ1เซนตัดให้ตรงๆใช้คีมตัด 5.แล้วนำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด 6.นำหัวแลนเข้าไปในคีมย้ำสายแล้วหนีบให้ดัง แก๊ก คะ แล้วจะได้สายแลนแบบสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 4. น.ส เพ็ญนภา ฉิมภา ม.6/2
  พ.ย. 16, 2011 @ 10:20:57

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์……..1.สายแลน 2.คีมย้ำสาย 3.คัตเตอร์ 4.บูตแคม5.คีมตัด
  วิธีทำ………….
  1.)ใส่บูตแคมเข้าในสายแลนแล้วตัดประมาณ 1.5 ซ.ม 2.)ตัดเปลือกนอกออกห้ามถูกสายแลนข้างในขาด 3.)เข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้อง เริ่มจาก ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาว
  น้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4.)ดึงสายให้เท่ากันตัดประมาณ 1 ซ ตัดให้ตรงใช้ครีมตัด 5.)แล้วนำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด 6.)นำหัวแลนเข้าไปในคีมย้ำสายแล้วหนีบให้มีเสียงแล้วจะได้สายแลนแบบสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 5. นาย ณัฐพร กริมเขียว
  พ.ย. 16, 2011 @ 10:22:28

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2 คัตเตอร์ 3หัวแลน 4ครีมย้ำสาย 5 ครีมตัด
  วิธีทำ ตัดประมาณ 1.5ซ.ม ตัดเบาๆระหวังสายข้างใน

  ตอบกลับ

 6. อนุวัฒน์ กองคำ ม6/2 เลขที่3
  พ.ย. 16, 2011 @ 10:24:05

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์…1สายแลน 2.บูทต์ .3ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.มีดคัทเตอร์ 3.หัวแลน
  วิธีทำ …ใส่บูทต์เข้าไปในสายแลนแล้วตัดสายแลนประมาณ1.5ซม. ตัดเบาๆระวังสายแลนข้างในขาด จะเห็นว่าสายแลนจะติดกันเป็นคู่ๆ ได้แก่ คู่ส้ม น้ำเงิน เขียว น้ำตาล แล้วก็เข้าสาย
  โดยเรียงสายให้ถูกต้องตามลำดับโดยเริ่มจาก ขาวส้มส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน เขียวขาวน้ำตาล แล้วรูดสายแลนให้ตรง…ให้เราตัดจากตัวปลายประมาณ 1ซม.ให้ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้น ให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดพอุสดแล้วให้ใช้ครีมเข้าหัวแลนบีบให้เต็มที่พอเสร็จแล้วให้รูดบูทต์มาหุ้มสายแลนที่ต่อให้สวยงาม

  ตอบกลับ

 7. น.สศิริขวัญ ปัญญาสิทธิ์
  พ.ย. 16, 2011 @ 10:24:40

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1 สายแลน 2 คัดเตอร์ 3 คีมตัด 4 บูด 5 หัวแลน
  วิธีทำ 1 เราใส่บูดแคนเข้าไปในสายแลนแล้วตัดสายไฟ 1.5 ช.ม 2 จะเห็นสายแลนอยู่เป็นคู่ๆมีคู่ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว เขียว ขาวน้ำเงิน ขาวน้ำตาล น้ำตาล 3 แล้วจัดสีให้เข้ากัน 4 แล้วลูดสายไฟให้ตรงแล้วตัดสายไฟ1.5เมตรตัดให้เป็นแนวตรงแล้วใส่หัวแลนเข้าไปให้สุดตัวแกนก็จะทะลุถึงข้างใน

  ตอบกลับ

 8. สมศักดิ์ พรหมสิทธิ์
  พ.ย. 16, 2011 @ 10:25:29

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1 สายแลน 2 คัดเตอร์ 3 หัวแลน 4 คีมยำสาย 5 คีมตัด 6 บูท
  วิธีทำ ใส่บูทในสายแลนและตัดสายแลนประมาน 1.5 ซม. เรียงสายแลนให้ถูกต้องและตัดสายให้เท่ากันและเอาใส่หัวแลนจากนั้นก็ใช้คีมหนีบหัวแลน

  ตอบกลับ

 9. นายยิ่งยง ชูเกิด เลขที่1 ม.6/2
  พ.ย. 16, 2011 @ 10:27:09

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์1.สายแลน2.บูทด์3.ครีมย้ำสาย4.ครีมตัด5.มีดคัทเตอร์6.หัวแลน
  วิธีทำ1.ใส่บูทด์เข้าในสายแลนแล้วตัดสายแลนประมาณ1.5ซ.ม ตัดเบาๆระวังสายแลนข้างในขาดสายแลนมีหลายคู่ ได้แก่ คู่ส้ม คู่น้ำเงิน คู่เขียว คู่น้ำตาล แล้วเข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้องตามลำดับเริ่มจาก ขาวส้มส้ม ขาวเขียวน้ำเงิน ขาวน้ำเงินเขียว ขาวน้ำตาลน้ำตาล แล้วรูดสายแลนให้ตรงให้ตัดจากตัวปลายประมาณ1ซ.มใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใสเข้าไปให้สุดพอดีแล้วให้ใช้ครีมเข้าหัวแลนบีบให้เต็มพอดีให้ดังกึบแล้วรูดสายบูทด์ลงเสร็จ

  ตอบกลับ

 10. น.ส.ศรัญญา ตลาดเงิน ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 09:08:56

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1.สายแลน 2.คีมย้ำสาย 3.คัตเตอร์ 4.บูต 5.คีมตัด
  วิธีทำ 1.ใส่บูตแคมเข้าในสายแลนแล้วตัดประมาณ1.5เซนติเมตร 2.ตัดเปลือกนอกออกห้ามให้สายแลนข้างในขาด 3.เข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้อง เริ่มด้วย ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4.ลูดสายให้ตรงๆแล้วตัดประมาณ1เซนตัดให้ตรงๆใช้คีมตัด 5.แล้วนำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด 6.นำหัวแลนเข้าไปในคีมย้ำสายแล้วหนีบให้ดัง แก๊ก คะ แล้วจะได้สายแลนแบบสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 11. ^____^น.ส.สุภาภร บุญขวาง ม. 6/1 ค่ะ @@หมิว
  พ.ย. 18, 2011 @ 09:12:37

  วิธีการเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.เสียบบูตย์เข้าไปในสายแลนแล้วก็ตัดประมาน1.5 ซ.ม.ตัดเบาๆระวังคัดเตอร์ไปปาดสายข้างในจะเห็นว่าสายแลนจะเป็นคู่ๆ….แล้วตัดเชือกออกโดยเรียงสายแลนให้เป็น ขาวส้ม.ส้ม.. ขาวเขียว.. น้ำเงิน.. ขาวน้ำเงิน.. เขียว ..ขาวน้ำตาล.. น้ำตาล ..แล้วก็รูดให้สายตรงๆให้เราตัดจากตัวปลายประมาน 1 ซ.ม.ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดแล้วนำเข้าครีมย้ำสายโดยจะมีที่เข้าสายหัวแลนโดยเฉพาะแล้วก็นำหัวแลนเข้าให้เสียงดังแก๊กแล้วบีบให้เต็มที่ตัวแกลนทองแดงก็จะทะรุข้างในแล้วก็รูดบูตย์มาคุมหัวสายแลน…เป็นอันเสร็จค่ะ

  ตอบกลับ

 12. นาย ธวัชชัย พลแสน ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 09:21:19

  อุปกรณ์…1สายแลน 2.บูทต์ .3ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.มีดคัทเตอร์ 3.หัวแลน
  วิธีทำ …ใส่บูทต์เข้าไปในสายแลนแล้วตัดสายแลนประมาณ1.5ซม. ตัดเบาๆระวังสายแลนข้างในขาด จะเห็นว่าสายแลนจะติดกันเป็นคู่ๆ ได้แก่ คู่ส้ม น้ำเงิน เขียว น้ำตาล แล้วก็เข้าสาย
  โดยเรียงสายให้ถูกต้องตามลำดับโดยเริ่มจาก ขาวส้มส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาล น้ำตาลแล้วรูดสายแลนให้ตรง…ให้เราตัดจากตัวปลายสายทั้งหมดให้ตรงกันหลังจากนั้น ให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดพอสุดแล้วให้ใช้ครีมเข้าหัวแลนบีบให้เต็มที่พอเสร็จแล้วให้รูดบูทต์มาหุ้มสายแลนที่ต่อให้สวยงาม

  ตอบกลับ

 13. น.ส.จรินยา ทองคำสิงห์ ชั้นม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 09:29:14

  วิธีการเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1.บูท 2.หัวแลน 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัตเตอร์
  วิธีทำ 1.ใส่บูทแคมเข้าไปในสายแลนแล้วตัด 1.5 ซม.ระวังอย่าให้ขาด
  2.เข้าสายให้ถูกต้องโดยเรียงลำดับสายเป็นสีขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล
  3.เรียงเสร็จก็รูดให้สายเป็นตรงๆ แล้วตัดจากตัวปลาย 1 ซม.
  4.นำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด
  5.นำครีมย้ำสายมาหนีบเข้า แล้วนำบูทแคมเลื่อนเข้ามาใส่ เพื่อการปกป้องสายแลน

  ตอบกลับ

 14. นางสาวธนวรรณ ม่วงวงษ์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 14
  พ.ย. 18, 2011 @ 09:29:20

  วิธีการเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.เสียบบูตย์เข้าไปในสายแลนแล้วก็ตัดประมาน1.5 ซ.ม.ตัดเบาๆระวังคัดเตอร์ไปปาดสายข้างในจะเห็นว่าสายแลนจะเป็นคู่ๆแล้วตัดเชือกออกโดยเรียงสายแลนให้เป็น ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาน น้ำตาน แล้วก็รูดให้สายตรงๆให้เราตัดจากตัวปลายประมาน 1 ซ.ม.ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดแล้วนำเข้าครีมย้ำสายโดยจะมีที่เข้าสายหัวแลนโดยเฉพาะแล้วก็นำหัวแลนเข้าให้เสียงดังกึดแล้วก็บีบให้เต็มที่ตัวแกลนทองแดงก็จะทะรุข้างในแล้วก็รูดบูตย์มาคุมหัวสายแลนค่ะก็เสร็จเรียบร้อย

  ตอบกลับ

 15. Mr.kunanon phakphiar class6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 09:31:59

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์1.สายแลน2.บูทด์3.ครีมย้ำสาย4.ครีมตัด5.มีดคัทเตอร์6.หัวแลน
  วิธีทำ1.ใส่บูทด์เข้าในสายแลนแล้วตัดสายแลนประมาณ1.5ซ.ม ตัดเบาๆระวังสายแลนข้างในขาดสายแลนมีหลายคู่ ได้แก่ คู่ส้ม คู่น้ำเงิน คู่เขียว คู่น้ำตาล แล้วเข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้องตามลำดับเริ่มจาก ขาวส้มส้ม ขาวเขียวน้ำเงิน ขาวน้ำเงินเขียว ขาวน้ำตาลน้ำตาล แล้วรูดสายแลนให้ตรงให้ตัดจากตัวปลายประมาณ1ซ.มใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใสเข้าไปให้สุดพอดีแล้วให้ใช้ครีมเข้าหัวแลนบีบให้เต็มพอดีให้ดังกึบแล้วรูดสายบูทด์ลงเสร็จ

  ตอบกลับ

 16. นางสาวภัทราภรณื คนว่อง เลขที่16 ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 09:36:07

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1.สายแลน 2.คีมย้ำสาย 3.คัตเตอร์ 4.บูต 5.คีมตัด
  วิธีทำ 1.ใส่บูตแคมเข้าในสายแลนแล้วตัดประมาณ1.5เซนติเมตร 2.ตัดเปลือกนอกออกห้ามให้สายแลนข้างในขาด 3.เข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้อง เริ่มด้วย ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4.ลูดสายให้ตรงๆแล้วตัดประมาณ1เซนตัดให้ตรงๆใช้คีมตัด 5.แล้วนำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด 6.นำหัวแลนเข้าไปในคีมย้ำสายแล้วหนีบให้ดัง แก๊ก คะ แล้วจะได้สายแลนแบบสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 17. น.ส.สุชาวดี หมีกุล ชั้น ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 09:37:28

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1.สายแลน 2.คีมย้ำสาย 3.คัตเตอร์ 4.บูต 5.คีมตัด
  วิธีทำ 1.ใส่บูตแคมเข้าในสายแลนแล้วตัดประมาณ1.5เซนติเมตร 2.ตัดเปลือกนอกออกห้ามให้สายแลนข้างในขาด 3.เข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้อง เริ่มด้วย ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4.ลูดสายให้ตรงๆแล้วตัดประมาณ1เซนตัดให้ตรงๆใช้คีมตัด 5.แล้วนำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด 6.นำหัวแลนเข้าไปในคีมย้ำสายแล้วหนีบให้ดัง แก๊ก คะ แล้วจะได้สายแลนแบบสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 18. น.ส.พิมพ์ทอง ศรีมี ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 09:38:57

  วิธีการเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.ใส่บูตแคมเข้าในสายแลนแล้วตัดประมาณ1.5เซนติเมตร 2.ตัดเปลือกนอกออกห้ามให้สายแลนข้างในขาด 3.เข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้อง เริ่มด้วย ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4.ลูดสายให้ตรงๆแล้วตัดประมาณ1เซนตัดให้ตรงๆใช้คีมตัด 5.แล้วนำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด 6.นำหัวแลนเข้าไปในคีมย้ำสายแล้วหนีบให้ดัง แก๊ก คะ แล้วจะได้สายแลนแบบสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 19. น.ส.ปนัดดา พลยุทธ ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 10:10:59

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์…1สายแลน 2.บูทต์ .3ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.มีดคัทเตอร์ 3.หัวแลน
  วิธีทำ …ใส่บูทต์เข้าไปในสายแลนแล้วตัดสายแลนประมาณ1.5ซม. ตัดเบาๆระวังสายแลนข้างในขาด จะเห็นว่าสายแลนจะติดกันเป็นคู่ๆ ได้แก่ คู่ส้ม น้ำเงิน เขียว น้ำตาล แล้วก็เข้าสาย
  โดยเรียงสายให้ถูกต้องตามลำดับโดยเริ่มจาก ขาวส้มส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน เขียวขาวน้ำตาล แล้วรูดสายแลนให้ตรง…ให้เราตัดจากตัวปลายประมาณ 1ซม.ให้ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้น ให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดพอุสดแล้วให้ใช้ครีมเข้าหัวแลนบีบให้เต็มที่พอเสร็จแล้วให้รูดบูทต์มาหุ้มสายแลนที่ต่อให้สวยงาม

  ตอบกลับ

 20. น.ส นุชจรินทื คูณสว่าง ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 10:12:18

  วิธีการเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.ใส่บูตแคมเข้าในสายแลนแล้วตัดประมาณ1.5เซนติเมตร 2.ตัดเปลือกนอกออกห้ามให้สายแลนข้างในขาด 3.เข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้อง เริ่มด้วย ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4.ลูดสายให้ตรงๆแล้วตัดประมาณ1เซนตัดให้ตรงๆใช้คีมตัด 5.แล้วนำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด 6.นำหัวแลนเข้าไปในคีมย้ำสายแล้วหนีบให้ดัง แก๊ก คะ แล้วจะได้สายแลนแบบสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 21. น.ส.นราธรณ์ ถนอมโพชน์ ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 12:02:32

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์1.สายแลน2.บูทด์3.ครีมย้ำสาย4.ครีมตัด5.มีดคัทเตอร์6.หัวแลน
  วิธีทำ1.ใส่บูทด์เข้าในสายแลนแล้วตัดสายแลนประมาณ1.5ซ.ม ตัดเบาๆระวังสายแลนข้างในขาดสายแลนมีหลายคู่ ได้แก่ คู่ส้ม คู่น้ำเงิน คู่เขียว คู่น้ำตาล แล้วเข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้องตามลำดับเริ่มจาก ขาวส้มส้ม ขาวเขียวน้ำเงิน ขาวน้ำเงินเขียว ขาวน้ำตาลน้ำตาล แล้วรูดสายแลนให้ตรงให้ตัดจากตัวปลายประมาณ1ซ.มใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใสเข้าไปให้สุดพอดีแล้วให้ใช้ครีมเข้าหัวแลนบีบให้เต็มพอดีให้ดังกึบแล้วรูดสายบูทด์ลงเสร็จ

  ตอบกลับ

 22. นายธนพงษ์ ภูวงษ ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 12:04:32

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1.สายแลน 2.คีมย้ำสาย 3.คัตเตอร์ 4.บูต 5.คีมตัด
  วิธีทำ 1.ใส่บูตแคมเข้าในสายแลนแล้วตัดประมาณ1.5เซนติเมตร 2.ตัดเปลือกนอกออกห้ามให้สายแลนข้างในขาด 3.เข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้อง เริ่มด้วย ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4.ลูดสายให้ตรงๆแล้วตัดประมาณ1เซนตัดให้ตรงๆใช้คีมตัด 5.แล้วนำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด 6.นำหัวแลนเข้าไปในคีมย้ำสายแล้วหนีบให้ดัง แก๊ก คะ แล้วจะได้สายแลนแบบสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 23. น.ส.ชไมพร ชื่นใจ ม.6/1
  พ.ย. 18, 2011 @ 12:06:33

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1.สายแลน 2.คีมย้ำสาย 3.คัตเตอร์ 4.บูต 5.คีมตัด
  วิธีทำ 1.ใส่บูตแคมเข้าในสายแลนแล้วตัดประมาณ1.5เซนติเมตร 2.ตัดเปลือกนอกออกห้ามให้สายแลนข้างในขาด 3.เข้าสายโดยเรียงสายให้ถูกต้อง เริ่มด้วย ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล 4.ลูดสายให้ตรงๆแล้วตัดประมาณ1เซนตัดให้ตรงๆใช้คีมตัด 5.แล้วนำหัวแลนเสียบเข้าไปจนสุด 6.นำหัวแลนเข้าไปในคีมย้ำสายแล้วหนีบให้ดัง แก๊ก คะ แล้วจะได้สายแลนแบบสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 24. น.ส.มิ่งพร เกตุรัตน์
  ธ.ค. 21, 2011 @ 09:30:03

  วิธีเข้าสายเเลน
  อุปกรณ์1.สายเเลน2.คีมย้ำสาย3.คัตเตอร์4.บูต5.คีมตัด
  วิธีทำ 1.เสียบบูตย์เข้าไปในสายแลนแล้วก็ตัดประมาน1.5 ซ.ม.ตัดเบาๆระวังคัดเตอร์ไปปาดสายข้างในจะเห็นว่าสายแลนจะเป็นคู่ๆแล้วตัดเชือกออกโดยเรียงสายแลนให้เป็น ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาน น้ำตาน แล้วก็รูดให้สายตรงๆให้เราตัดจากตัวปลายประมาน 1 ซ.ม.ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดแล้วนำเข้าครีมย้ำสายโดยจะมีที่เข้าสายหัวแลนโดยเฉพาะแล้วก็นำหัวแลนเข้าให้เสียงดังกึดแล้วก็บีบให้เต็มที่ตัวแกลนทองแดงก็จะทะรุข้างในแล้วก็รูดบูตย์มาคุมหัวสายแลนแล้วก็เป็นอันเสร็จคับ

  ตอบกลับ

 25. น.ส ศิริวรรณ คลองน้อย
  ธ.ค. 21, 2011 @ 09:34:11

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.เสียบบูตย์เข้าไปในสายแลนแล้วก็ตัดประมาน1.5 ซ.ม.ตัดเบาๆระวังคัดเตอร์ไปปาดสายข้างในจะเห็นว่าสายแลนจะเป็นคู่ๆแล้วตัดเชือกออกโดยเรียงสายแลนให้เป็น ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาน น้ำตาน แล้วก็รูดให้สายตรงๆให้เราตัดจากตัวปลายประมาน 1 ซ.ม.ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดแล้วนำเข้าครีมย้ำสายโดยจะมีที่เข้าสายหัวแลนโดยเฉพาะแล้วก็นำหัวแลนเข้าให้เสียงดังกึดแล้วก็บีบให้เต็มที่ตัวแกลนทองแดงก็จะทะรุข้างในแล้วก็รูดบูตย์มาคุมหัวสายแลนแล้วก็เป็นอันเสร็จคับ

  ตอบกลับ

 26. น.ส.ดาวรุ่ง บุญกร
  ธ.ค. 21, 2011 @ 09:38:13

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.เสียบบูตย์เข้าไปในสายแลนแล้วก็ตัดประมาน1.5 ซ.ม.ตัดเบาๆระวังคัดเตอร์ไปปาดสายข้างในจะเห็นว่าสายแลนจะเป็นคู่ๆแล้วตัดเชือกออกโดยเรียงสายแลนให้เป็น ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว ขาวน้ำตาน น้ำตาน แล้วก็รูดให้สายตรงๆให้เราตัดจากตัวปลายประมาน 1 ซ.ม.ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดแล้วนำเข้าครีมย้ำสายโดยจะมีที่เข้าสายหัวแลนโดยเฉพาะแล้วก็นำหัวแลนเข้าให้เสียงดังกึดแล้วก็บีบให้เต็มที่ตัวแกลนทองแดงก็จะทะรุข้างในแล้วก็รูดบูตย์มาคุมหัวสายแลนแล้วก็เป็นอันเสร็จคับ

  ตอบกลับ

 27. อภิรักษ์ แจ้งถิ่นป่า 6/2 จ้า
  ธ.ค. 21, 2011 @ 09:40:35

  วิธีเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.เสียบบูตย์เข้าไปในสายแลนแล้วก็ตัดประมาน1.5 ซ.ม.ตัดเบาๆระวังคัดเตอร์ไปปาดสายข้างในจะเห็นว่าสายแลนจะเป็นคู่ๆแล้วตัดเชือกออกโดยเรียงสายแลนให้เป็น ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว น้ำตาน แล้วก็รูดให้สายตรงๆให้เราตัดจากตัวปลายประมาน 1 ซ.ม.ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดแล้วนำเข้าครีมย้ำสายโดยจะมีที่เข้าสายหัวแลนโดยเฉพาะแล้วก็นำหัวแลนเข้าให้เสียงดังกึดแล้วก็บีบให้เต็มที่ตัวแกลนทองแดงก็จะทะรุข้างในแล้วก็รูดบูตย์มาคุมหัวสายแลน

  ตอบกลับ

 28. ชไมพร ชื่นใจ 6\1
  ม.ค. 06, 2012 @ 09:24:28

  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.เสียบบูตย์เข้าไปในสายแลนแล้วก็ตัดประมาน1.5 ซ.ม.ตัดเบาๆระวังคัดเตอร์ไปปาดสายข้างในจะเห็นว่าสายแลนจะเป็นคู่ๆแล้วตัดเชือกออกโดยเรียงสายแลนให้เป็น ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว น้ำเงิน ขาวน้ำเงิน เขียว น้ำตาน แล้วก็รูดให้สายตรงๆให้เราตัดจากตัวปลายประมาน 1 ซ.ม.ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดแล้วนำเข้าครีมย้ำสายโดยจะมีที่เข้าสายหัวแลนโดยเฉพาะแล้วก็นำหัวแลนเข้าให้เสียงดังกึดแล้วก็บีบให้เต็มที่ตัวแกลนทองแดงก็จะทะรุข้างในแล้วก็รูดบูตย์มาคุมหัวสายแลนใช่ไหมค่ะ

  ตอบกลับ

 29. ชไมพร ชื่นใจ 6/1
  ม.ค. 09, 2012 @ 10:51:18

  ลอฃต่อสายแลนแล้วปรากฎว่าใช้งานไม่ได้ควรแก้ไขยังไงค่ะ

  ตอบกลับ

 30. นาย อภิรักษ์ แจ้งถิ่นป่า ....ตรีตี้คร้าบ
  ก.พ. 24, 2012 @ 09:02:20

  วิธีการเข้าสายแลน
  อุปกรณ์ 1สายแลน 2.บูตย์ 3.ครีมย้ำสาย 4.ครีมตัด 5.คัดเตอร์
  วิธีทำ 1.เสียบบูตย์เข้าไปในสายแลนแล้วก็ตัดประมาน1.5 ซ.ม.ตัดเบาๆระวังคัดเตอร์ไปปาดสายข้างในจะเห็นว่าสายแลนจะเป็นคู่ๆ….แล้วตัดเชือกออกโดยเรียงสายแลนให้เป็น ขาวส้ม.ส้ม.. ขาวเขียว.. น้ำเงิน.. ขาวน้ำเงิน.. เขียว ..ขาวน้ำตาล.. น้ำตาล ..แล้วก็รูดให้สายตรงๆให้เราตัดจากตัวปลายประมาน 1 ซ.ม.ใช้ครีมตัดให้ตรงหลังจากนั้นให้เอาหัวแลนเข้าหัวใส่เข้าไปให้สุดแล้วนำเข้าครีมย้ำสายโดยจะมีที่เข้าสายหัวแลนโดยเฉพาะแล้วก็นำหัวแลนเข้าให้เสียงดังแก๊กแล้วบีบให้เต็มที่ตัวแกลนทองแดงก็จะทะรุข้างในแล้วก็รูดบูตย์มาคุมหัวสายแลน…เป็นอันเสร็จครับ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: